PISMO

Działalność organizacji związkowej opiera się na wykorzystaniu posiadanych informacji. I właśnie o informację zwróciła się Komisja Zakładowa w swoim piśmie z 17 grudnia, które publikujemy. Mamy nadzieję, że odpowiedź otrzymamy w terminie określonym przepisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy...
Dodał: Anka Data: 01/01/2015 Czytaj więcej

PRZYPOMINAMY...

Od ostatniego newsa minęło sporo czasu, ale zmiany, które w tym czasie zachodziły nie miały niestety z pracowniczego punktu widzenia pozytywnego charakteru. Jedyna powtarzająca się regularnie informacja, którą otrzymywały związki zawodowe, to kolejna tura zwolnień, pod hasłem restrukturyzacja...
Oczywiście, mamy nadzieję, że ten trwający od chwili zakupu przez Naturex naszego zakładu, proces, którego jedynym zauważalnym elementem są zwolnienia pracowników, już się skończył...
Mimo to przypominamy podstawowe informacje.
Dodał: Anka Data: 14/12/2014 Czytaj więcej

WYBORY 2014

10 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszej organizacji związkowej. Mimo obaw, frekwencja dopisała, bo obecnych było 13 na 14 delegatów.
Dodał: Anka Data: 15/04/2014 Czytaj więcej

ZWOLNIENIA I PODWYŻKI

W odpowiedzi na uchwałę zarządu spółki ws. zwolnień i podwyżek, zakładowe organizacje związkowe przedstawiły swoje stanowisko, które prezentujemy poniżej.
Dodał: Anka Data: 24/03/2014 Czytaj więcej

WYBIERAMY SIP

30 stycznia br. odbędą się wybory Społecznego Inspektora Pracy.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, bierne i czynne prawo wyborcze posiadają pracownicy „Pektowinu” zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
Dodał: Anka Data: 18/01/2014 Czytaj więcej

NOWE POMYSŁY...

Pod koniec sierpnia weszły do Kodeksu pracy przepisy umożliwiające wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy. Chociaż ta zmiana jest niekorzystna dla pracowników, pracodawcy bez skrupułów z niej korzystają.
Dodał: Anka Data: 04/01/2014 Czytaj więcej

PYTAMY

Pytaliśmy, pytamy i pytać będziemy o rzeczy, któych wyjaśnienia domagają się od nas zarówno nasi członkowie, jak i pracownicy zakładu.
Dodał: Anka Data: 23/12/2013 Czytaj więcej

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" W ZPOW Pektowin Sp. z o.o w Jaśle.
Dodał: Anka Data: 23/12/2013 Czytaj więcej

W RAMACH KONSULTACJI...

.. wewnątrzwiązkowych zamieszczamy odpowiedź na nasze pismo skierowane do pracodawcy.
Chcemy, by każdy z członków naszego Związku mógł zapoznać się z odpowiedzią i przedstawić swoje uwagi, co do jej zgodności ze stanem faktyczny. Bo gdy czytamy, że np. w stosunku do pracowników Działu Transportu (wiemy, wiemy, ale pozostaniemy przy tym nazewnictwie, które jest najbardziej zrozumiałe dla wszystkich) wszystkie zaległości zostały wypłacone, a jednocześnie jesteśmy informowani, że do października pracownicy nie dostali wolnego za soboty przepracowane w sierpniu, to oznacza, że zachodzi jakaś rozbieżność, któą w dobrze pojętym interesie stron należy wyjaśnić.
Dodał: Anka Data: 04/11/2013 Czytaj więcej

CHCEMY WIEDZIEĆ...

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi planu urlopów na najbliższy rok, a także z informacjami o tym, iż nie zostały do tej pory uregulowane zobowiązania pracodawcy wynikające z zatrudniania w godzinach nadliczbowych w miesiącach sierpniu i wrześniu, skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Dyrektora Zakładu.
Dodał: Anka Data: 27/10/2013 Czytaj więcej